தனிநபர்களுக்கான கடன்
மாத வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு

  • தங்கம் அல்லது பாதுகாப்பு தேவையில்லை
  • கடன் தொகை ₹ 50,000 முதல் தொடங்குகிறது
  • மாத சம்பளத்தின் 10 மடங்கு வரை கடன் பெறுங்கள்

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

₹ 50,000 முதல் 10 லட்சம் வரை கடன் தொகை

தங்கம் அல்லது பாதுகாப்பு தேவையில்லை


வேகமான செயலாக்கம்

Close Menu
Bitnami