உங்கள் தனிப்பட்ட நிதிக் கடை

குறைவான சம்பளம் பெரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தனிப்பட்ட கடன்கள் மற்றும் பிற நிதி தயாரிப்புகளை விற்று அவர்களின் இலக்குகளை அடைய அவர்களுக்கு உதவுங்கள்

மாதத்திற்கு ரூ .50,000 கூடுதல் வருமானம் ஈட்டவும்

MoneyOnClick is a brand owned by Wortgage Technologies Pvt Ltd. We partner with multiple NBFCs including our NBFC subsidiary Wortgage Finance Pvt Ltd to help fulfil the loan requirements of our customers. Please visit https://www.moneyonclick.com/lenders for details.

நீங்கள் ஒரு பங்காளியா?

நீங்கள் ஏற்கனவே கடனுக்காக விண்ணப்பித்த வாடிக்கையாளரா?

MoneyOnClickஉடன் பங்குதாரர்

பதிவுசெய்க

பங்குதாரர் பதிவு படிவத்தை சில நிமிடங்களில் நிரப்பிடலாம்.

அறிய

தயாரிப்புகள் மற்றும் செயல்முறைகளை விவரங்களில் விளக்க எங்கள் குழு உங்களை அணுகும்

விற்க

தனிநபர் கடன் மற்றும் பிற நிதி தயாரிப்புகளுக்காக வாடிக்கையாளர்களை எங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

கடன் வழங்கலுக்கு 4% கமிஷன் சம்பாதிக்கவும் (கடனுக்கு சராசரியாக ரூ .5000)

நிதி தயாரிப்புகளில் கவர்ச்சிகரமான கமிஷனைப் பெறுங்கள்

மாதத்திற்கு ரூ .50,000 கூடுதல் வருமானம் ஈட்டவும்

மீடியா கவரேஜ்

Close Menu