స్లరీడ్ ప్రొఫెషనల్స్ కు
వ్యక్తిగత ఋణాలు

  • బంగారం లేదా భద్రత అవసరం లేదు
  • ఋణం ₹ 50,000 నుండి ప్రారంభమయ్యే రుణ మొత్తం
  • నెలవారీ జీతం యొక్క 10 రెట్లు వరకు రుణం పొందండి
  • బ్రాంచ్ సందర్శనలు అవసరం లేదు

We are a RBI registered NBFC

లక్షణాలు మరియు ప్రయోజనాలు

రుణ మొత్తం ₹ 50,000 నుండి ₹ 10,00,000 లక్షల వరకు

బంగారం లేదా భద్రత అవసరం లేదు


బ్రాంచ్ సందర్శనలు అవసరం లేదు

దరఖాస్తు ప్రక్రియ

1. ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్

మీరు మా వెబ్‌సైట్‌లో ఒక ఫారమ్‌ను నింపడం ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో మీ దరఖాస్తును సమర్పించవచ్చు.

2. పత్ర సమర్పణ

ఆన్‌లైన్‌లో పత్రాలను సేకరించడానికి మేము మీతో సంప్రదిస్తాము.

3. ధృవీకరణ & ఆమోదం

పత్రాలు సమర్పించిన తరువాత, మేము దరఖాస్తును అంచనా వేస్తాము మరియు పత్రాలను ధృవీకరిస్తాము.

4. పంపిణీ

అంచనా సానుకూలంగా ఉంటే, రుణం ఆమోదించబడుతుంది & డబ్బు మీకు బదిలీ చేయబడుతుంది.

ప్రసార వార్తసేకరణ

Close Menu